Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychZakończone inwestycje

1.       19 sierpnia 2015 roku oddano do użytku drogę w miejscowości Wądroże Wielkie w km 0 + 000 – 0 +650. Prace polegały na wymianie podbudowy i wykonania nawierzchni asfaltowej. Wartość zadania brutto to kwota 257.140,50 zł z czego 2015.712 zł to dotacja celowa z budżetu Państwa , pozostałe 51.428,59 to udział Gminy. Prace wykonała firma Usługowo Montażowo Budowlana  Artur Gawłowski z Kamiennej Góry.

2.       Na początku września dokonano odbioru drogi wewnętrznej w miejscowości Wądroże Wielkie na długości 250 mb. Roboty drogowe polegały na wymianie podbudowy i wykonaniu nawierzchni asfaltowej. Koszt zadania to kwota 91.530,24 w tym 52.500,00 to dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego  natomiast pozostałe  39.030,24 to udział Gminy. Roboty zostały wykonane przez firmę Usługowo Montażowo Budowlaną  Artur Gawłowski z Kamiennej Góry.

3.       Pod koniec października  dokonano odbioru konserwacji rowu we wsi Jenków. Zakres prac to naprawa muru oporowego , umocnienie skarpy rowu płatami betonowymi. Wartość robót to kwota 35.000,00 z czego 17.500,00 to dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego , pozostałe 17.500,00 to udział własny Gminy. Prace wykonała firma „PAKS” z Legnicy.

4.       W dniu 26.10.2015 oddano do użytku chodnik  w pasie drogi powiatowej nr 2184D w miejscowości Wądroże Wielkie  w km 17 + 760 do 18 + 580. Inwestycja prowadzona była przez Starostwo Powiatowe przy wsparciu Gminy Wądroże Wielkie. Wykonawca robót było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „TRAKT” z Sędzisława. Wartość zadania to kwota 165.000,00 w tym 100.000,00 to udział Gminy Wądroże Wielkie a pozostałe 65.000,00 to środki z  Powiatu Jaworskiego.

  Zakończone inwestycje  - 1
  Zakończone inwestycje  - 2
  Zakończone inwestycje  - 3
  Zakończone inwestycje  - 4
  Zakończone inwestycje  - 5


  Prezentacja filmowa Gminy Wądroże Wielkie

  Oferta investycyjna


  ilość odwiedzin: 2910085, dzisiaj: 3745

  Urząd Gminy Wądroże Wielkie

  Wądroże Wielkie 64
  59-430 Wądroże Wielkie

  tel.: +48 (76) 887 43 23
  fax: +48 (76) 887 43 25

  e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl

  Urząd Gminy czynny jest
  poniedziałek 07:00-17:00
  wtorek - piątek 07:30-15:00

  NIP Urząd Gminy Wądroże Wielkie:  695-10-01-309
  REGON Urząd Gminy Wądroże Wielkie: 000548436

  NIP Gminy Wądroże Wielkie:  695-14-00-825
  REGON Gminy Wądroże Wielkie:  390647430

  Numery rachunku bankowego
  Bank Spółdzielczy w Jaworze

  83 8647 1020 0215 0840 2000 0001  
  Projekt dofinansowany ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.