Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychWotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy

25 czerwca br. podczas sesji Rada Gminy Wądroże Wielkie podjęła uchwałę o wotum zaufania i udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Elżbiecie Jedleckiej za wykonanie budżetu za rok 2019. Oznacza to, że większość radnych pozytywnie oceniła podjęte w ubiegłym roku działania na rzecz rozwoju Małej Ojczyzny.

Rok 2019 w Gminie Wądroże Wielkie to czas realizacji licznych inwestycji tj. przebudowy dróg gminnych, remontu świetlic wiejskich, rozpoczęcia budowy targowiska „Mój Rynek”. To wszystko nie byłoby możliwe bez skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych przez Gminę. Choć każda inwestycja jest wydatkiem z budżetu to należy mieć świadomość, że nie da się zrobić dużych projektów bez ponoszenia kosztów.

- Serdecznie dziękuję radnym za udzielone absolutorium i zaufanie, szczególnie tym, którzy aktywnie uczestniczą w procesie rozwoju Naszej Gminy. Jest to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy dla dobra mieszkańców. Tych, którzy byli przeciwni – zachęcam do konstruktywnej aktywności i udziału w pracy dla naszych Mieszkańców. - powiedziała Elżbieta Jedlecka, Wójt Gminy Wądroże Wielkie

Wójt Gminy podkreśliła również, że wszelkie realizowane w gminie inwestycje to efekt pracy i owocnej współpracy z radnymi, sołtysami, kierownikami gminnych jednostek, stowarzyszeniami, pracownikami Urzędu oraz z mieszkańcami gminy.

- Przed nami stoi nadal wiele wyzwań i problemów do rozwiązania, więc tylko zgoda i współpraca nas wszystkich może przyczynić się do realizacji projektów zmieniających rzeczywistość na lepszą.- dodała Pani Wójt.

Jakub Jagiełło
Inspektor ds. inwestycji, zamówień publicznych i promocji gminy

  Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy  - 1
  Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy  - 2
  Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy  - 3
  Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy  - 4
  Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy  - 5
  Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy  - 6
  Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy  - 7
  Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy  - 8
  Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy  - 9
  Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy  - 10
  Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy  - 11
  Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy  - 12
  Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy  - 13
  Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy  - 14
  Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy  - 15
  Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy  - 16
  Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy  - 17


  Prezentacja filmowa Gminy Wądroże Wielkie

  Oferta investycyjna


  ilość odwiedzin: 3801047, dzisiaj: 2222

  Urząd Gminy Wądroże Wielkie

  Wądroże Wielkie 64
  59-430 Wądroże Wielkie

  tel.: +48 (76) 887 43 23
  fax: +48 (76) 887 43 25

  e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl

  Urząd Gminy czynny jest
  poniedziałek 07:00-17:00
  wtorek - piątek 07:30-15:00

  NIP Urząd Gminy Wądroże Wielkie:  695-10-01-309
  REGON Urząd Gminy Wądroże Wielkie: 000548436

  NIP Gminy Wądroże Wielkie:  695-14-00-825
  REGON Gminy Wądroże Wielkie:  390647430

  Numery rachunku bankowego
  Bank Spółdzielczy w Jaworze

  83 8647 1020 0215 0840 2000 0001  
  Projekt dofinansowany ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.