Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychWójt Gminy z absolutorium

W dniu 27.06.2018 r. odbyła się Sesja Rady Gminy, na której między innymi zatwierdzono sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wądroże Wielkie za rok 2017 i udzielono absolutorium Wójt Gminy Elżbiecie Jedleckiej. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wądroże Wielkie za 2017 rok. Z tej okazji radni wręczyli Pani Wójt Elżbiecie Jedleckiej bukiet kwiatów oraz złożyli serdeczne gratulacje.

Pani Wójt podziękowała Radzie Gminy za udzielenie absolutorium. Podziękowała również wszystkim tym, którzy brali udział w realizacji budżetu w roku ubiegłym, współpracownikom, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, radnym, organizacjom działającym w gminie, sołtysom i radą sołeckim. Wyraziła nadzieję, że dalsza współpraca będzie układała się jak najlepiej i kolejne budżety gminy będą sprzyjały jej rozwojowi.

 

Łukasz Nowicki

St. Spec. ds. informatyki i promocji gminy

  Wójt Gminy z absolutorium  - 1
  Wójt Gminy z absolutorium  - 2
  Wójt Gminy z absolutorium  - 3
  Wójt Gminy z absolutorium  - 4


  Prezentacja filmowa Gminy Wądroże Wielkie

  Oferta investycyjna


  ilość odwiedzin: 3927157, dzisiaj: 689

  Urząd Gminy Wądroże Wielkie

  Wądroże Wielkie 64
  59-430 Wądroże Wielkie

  tel.: +48 (76) 887 43 23
  fax: +48 (76) 887 43 25

  e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl

  Urząd Gminy czynny jest
  poniedziałek 07:00-17:00
  wtorek - piątek 07:30-15:00

  NIP Urząd Gminy Wądroże Wielkie:  695-10-01-309
  REGON Urząd Gminy Wądroże Wielkie: 000548436

  NIP Gminy Wądroże Wielkie:  695-14-00-825
  REGON Gminy Wądroże Wielkie:  390647430

  Numery rachunku bankowego
  Bank Spółdzielczy w Jaworze

  83 8647 1020 0215 0840 2000 0001  
  Projekt dofinansowany ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.