Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychWójt Gminy otrzymała absolutorium

W dniu 28 czerwca 2017 r. odbyła się Sesja Rady Gminy Wądroże Wielkie, na której między innymi zatwierdzono sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wądroże Wielkie za rok 2016 i udzielono absolutorium Wójt Gminy Elżbiecie Jedleckiej.

Pani Wójt Elżbieta Jedlecka przedstawiła prezentację dotyczącą głównych zadań zrealizowanych w Gminie w 2016 r. i ich finansowania. Prezentacja dotyczyła realizacji zadań z różnych dziedzin, inwestycji, pozyskanych dofinansowań, opracowanych dokumentacji, planów, programów, strategii. Podkreśliła, że dzięki ogromnemu zaangażowaniu kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Gminy można było tak wiele zrealizować.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez wszystkie komisje Rady Gminy, nie zgłoszono żadnych uwag.

Rada Gminy większością głosów (12 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”) podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wądroże Wielkie za 2016 rok. Z tej okazji radni wręczyli Pani Wójt Elżbiecie Jedleckiej bukiet kwiatów oraz złożyli serdeczne gratulacje z okazji otrzymania absolutorium.

Pani Wójt podziękowała Radzie Gminy za udzielenie absolutorium. Podziękowała również wszystkim tym, którzy brali udział w realizacji budżetu w roku ubiegłym, współpracownikom, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, radnym, organizacjom działającym w gminie. Wyraziła nadzieję, że dalsza współpraca będzie układała się jak najlepiej i kolejne budżety gminy będą sprzyjały jej rozwojowi.

Podczas sesji była jeszcze jedna okazja do wręczenia bukietu kwiatów. Pani Kazimiera Sosnowska, sołtys wsi Biernatki obchodziła swoje 80-te urodziny, dlatego też korzystając z okazji, Pani Wójt złożyła jubilatce najserdeczniejsze życzenia, do których przyłączył się Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Żołnierczyk.

 

 

  Wójt Gminy otrzymała absolutorium  - 1
  Wójt Gminy otrzymała absolutorium  - 2
  Wójt Gminy otrzymała absolutorium  - 3
  Wójt Gminy otrzymała absolutorium  - 4
  Wójt Gminy otrzymała absolutorium  - 5
  Wójt Gminy otrzymała absolutorium  - 6
  Wójt Gminy otrzymała absolutorium  - 7
  Wójt Gminy otrzymała absolutorium  - 8
  Wójt Gminy otrzymała absolutorium  - 9
  Wójt Gminy otrzymała absolutorium  - 10
  Wójt Gminy otrzymała absolutorium  - 11
  Wójt Gminy otrzymała absolutorium  - 12
  Wójt Gminy otrzymała absolutorium  - 13
  Wójt Gminy otrzymała absolutorium  - 14
  Wójt Gminy otrzymała absolutorium  - 15
  Wójt Gminy otrzymała absolutorium  - 16


  Prezentacja filmowa Gminy Wądroże Wielkie

  Oferta investycyjna

  25.06.2019
  kalendarz imprez
  brak wydarzeń

  ilość odwiedzin: 2473272, dzisiaj: 2591

  Urząd Gminy Wądroże Wielkie

  Wądroże Wielkie 64
  59-430 Wądroże Wielkie

  tel.: +48 (76) 887 43 23
  fax: +48 (76) 887 43 25

  e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl

  Urząd Gminy czynny jest
  poniedziałek 07:00-17:00
  wtorek - piątek 07:30-15:00

  NIP Urząd Gminy Wądroże Wielkie:  695-10-01-309
  REGON Urząd Gminy Wądroże Wielkie: 000548436

  NIP Gminy Wądroże Wielkie:  695-14-00-825
  REGON Gminy Wądroże Wielkie:  390647430

  Numery rachunku bankowego
  Bank Spółdzielczy w Jaworze

  83 8647 1020 0215 0840 2000 0001  
  Projekt dofinansowany ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.