Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychUsuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Urząd Gminy Wądroże Wielkie uprzejmie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Gmina Wądroże Wielkie wyraża zainteresowanie przedmiotowym programem. Do złożenia wniosku o dotację wymagane jest przeprowadzenie inwentaryzacji ilości i rodzaju odpadów objętych programem.

W związku z powyższym, zapraszamy rolników z terenu Gminy Wądroże Wielkie, zainteresowanych odbiorem odpadów pochodzących z działalności rolniczej, takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach (bez opakowań po środkach ochrony roślin), opakowania typu Big- Bag, do składania w Urzędzie Gminy Wądroże Wielkie informacji o ilości i rodzaju posiadanych w/w odpadów.

 Prosimy o złożenie powyższych informacji w sekretariacie Urzędu Gminy Wądroże Wielkie do dnia  29.11.2019 r. do godz. 1500, na druku dostępnym do pobrania w pok. nr 9 Urzędu Gminy lub z załącznika do niniejszej informacji, który znajduje się poniżej.

Uwaga:

- Zebrane informacje będą podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie w/w zadania.

 - Zgodnie z Programem rolnicy zobowiązani będą do dostarczenia odpadów w wyznaczonym terminie do miejsca wskazanego przez Gminę Wądroże Wielkie.

- Realizacja programu na terenie Gminy Wądroże Wielkie będzie uzależniona od uzyskania dotacji. W przypadku, gdy Gmina Wądroże Wielkie nie otrzyma dotacji w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zadanie nie będzie zrealizowane.

- Dofinansowanie będzie  przyznawane w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł do Mg (tony) masy w/w odpadów rolniczych.

 - Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie.

 

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej   - 1


Prezentacja filmowa Gminy Wądroże Wielkie

Oferta investycyjna


ilość odwiedzin: 3706352, dzisiaj: 2819

Urząd Gminy Wądroże Wielkie

Wądroże Wielkie 64
59-430 Wądroże Wielkie

tel.: +48 (76) 887 43 23
fax: +48 (76) 887 43 25

e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl

Urząd Gminy czynny jest
poniedziałek 07:00-17:00
wtorek - piątek 07:30-15:00

NIP Urząd Gminy Wądroże Wielkie:  695-10-01-309
REGON Urząd Gminy Wądroże Wielkie: 000548436

NIP Gminy Wądroże Wielkie:  695-14-00-825
REGON Gminy Wądroże Wielkie:  390647430

Numery rachunku bankowego
Bank Spółdzielczy w Jaworze

83 8647 1020 0215 0840 2000 0001  
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.