Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychSzkoła Dbająca o Bezpieczeństwo

W dniu 20 września 2016 r. w Sali Kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się organizowana przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w ramach Dolnośląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży działającej przy Wojewodzie Dolnośląskim uroczystość podsumowująca przebieg konkursu „Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo” w roku szkolnym 2015/2016.W uroczystość uczestniczyli dyrektorzy i koordynatorzy szkół, którym wręczono certyfikaty „Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo” . W gronie wyróżnionych szkół jest również szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Wądrożu Wielkim.

W ramach konkursu szkoły miały za zadanie dokonać diagnozy wstępnej stanu bezpieczeństwa na podstawie przeprowadzonych ankiet w zakresie poczucia bezpieczeństwa, uwzględniając warunki środowiskowe oraz specyfikę szkoły wśród co najmniej 50% uczniów. Na podstawie zebranych danych opracowywano i wdrażano własny szkolny program „Szkoły dbającej o bezpieczeństwo”, który miał na celu poprawę bezpieczeństwa we wskazanych w konkursie obszarach.  Po zrealizowaniu programu uczestnicy konkursu przeprowadzili diagnozę końcową, analizę porównawczą, opracowali i zaprezentowali wnioski końcowe oraz rekomendacje, które zawarli w sprawozdaniach, wskazując efektywność działań oraz wyniki ewaluacji.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiły się 233 szkoły z województwa dolnośląskiego. Efektem finalnym pracy szkół było nadesłanie 151 sprawozdań z realizacji programu. W dniach 7 do 15 lipca 2016 roku Wojewódzka Komisja Konkursowa w składzie przedstawiciel Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, przedstawiciele Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 we Wrocławiu, przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, przedstawiciele Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, przedstawiciel Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli dokonali analizy nadesłanych przez szkoły sprawozdań a efektem ich skrupulatnej pracy jest 30 finalistów konkursu, w tym Szkoła Podstawowa w Wądrożu Wielkim.

                                                                                                                                       Gratulujemy

  Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo  - 1
  Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo  - 2
  Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo  - 3


  Prezentacja filmowa Gminy Wądroże Wielkie

  Oferta investycyjna


  ilość odwiedzin: 3683287, dzisiaj: 445

  Urząd Gminy Wądroże Wielkie

  Wądroże Wielkie 64
  59-430 Wądroże Wielkie

  tel.: +48 (76) 887 43 23
  fax: +48 (76) 887 43 25

  e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl

  Urząd Gminy czynny jest
  poniedziałek 07:00-17:00
  wtorek - piątek 07:30-15:00

  NIP Urząd Gminy Wądroże Wielkie:  695-10-01-309
  REGON Urząd Gminy Wądroże Wielkie: 000548436

  NIP Gminy Wądroże Wielkie:  695-14-00-825
  REGON Gminy Wądroże Wielkie:  390647430

  Numery rachunku bankowego
  Bank Spółdzielczy w Jaworze

  83 8647 1020 0215 0840 2000 0001  
  Projekt dofinansowany ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.