Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychSegregacja po nowemu

Od 1 stycznia 2018 r. na terenie Gminy W±dro¿e Wielkie wchodz± nowe zasady segregacji odpadów komunalnych. W zwi±zku z wej¶ciem w ¿ycie z dniem 1 lipca 2017 r. nowych, jednakowych dla ca³ego kraju, zasad segregacji odpadów komunalnych na³o¿onych rozporz±dzeniem Ministra ¦rodowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegó³owego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19), od 1 stycznia 2018 r.odpady komunalne bêd± dzielone na cztery frakcje oznaczone i dostosowane kolorystycznie.

 

Szczegó³y w ulotce poni¿ej

Segregacja po nowemu   - 1


Prezentacja filmowa Gminy Wądroże Wielkie

Oferta investycyjna

24.03.2019
kalendarz imprez
brak wydarzeń

ilość odwiedzin: 2163249, dzisiaj: 370

Urząd Gminy Wądroże Wielkie

Wądroże Wielkie 64
59-430 Wądroże Wielkie

tel.: +48 (76) 887 43 23
fax: +48 (76) 887 43 25

e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl

Urząd Gminy czynny jest
poniedziałek 07:00-17:00
wtorek - piątek 07:30-15:00

NIP Urząd Gminy Wądroże Wielkie:  695-10-01-309
REGON Urząd Gminy Wądroże Wielkie: 000548436

NIP Gminy Wądroże Wielkie:  695-14-00-825
REGON Gminy Wądroże Wielkie:  390647430

Numery rachunku bankowego
Bank Spółdzielczy w Jaworze

83 8647 1020 0215 0840 2000 0001  
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.