Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychPrzedstawiciele gminy Wądroże Wielkie z Wizytą u LGD Gorce-Pieniny

       W terminie 13-15 maja br. przedstawiciele Gminy Wądroże Wielkie wzięli udział w szkoleniu wyjazdowym  zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” do Lokalnej Grupy Działania „Gorce-Pieniny”. Wyjazd został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej z EFRROW w ramach umowy przyznania pomocy na działanie 4.3.1 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętność i aktywizacja” objętego PROW na lata 2007 – 2013, Oś 4 Leader.

          

                 Celem wyjazdu było poznanie reginou górskiego, położonego w Małopolsce, charakteryzującego się wspaniałymi inicjatywami turystycznymi, które mogą stać się dobrym wzorcem do wykorzystania w naszym rejonie. Uczestnicy wyjazdu mogli zobaczyć w jaki sposób LGD „Gorce-Pieniny” wspiera loklaną turystykę i inicjatywy z tym związane.

  Przedstawiciele gminy Wądroże Wielkie z Wizytą u LGD Gorce-Pieniny  - 1
  Przedstawiciele gminy Wądroże Wielkie z Wizytą u LGD Gorce-Pieniny  - 2
  Przedstawiciele gminy Wądroże Wielkie z Wizytą u LGD Gorce-Pieniny  - 3
  Przedstawiciele gminy Wądroże Wielkie z Wizytą u LGD Gorce-Pieniny  - 4
  Przedstawiciele gminy Wądroże Wielkie z Wizytą u LGD Gorce-Pieniny  - 5
  Przedstawiciele gminy Wądroże Wielkie z Wizytą u LGD Gorce-Pieniny  - 6
  Przedstawiciele gminy Wądroże Wielkie z Wizytą u LGD Gorce-Pieniny  - 7
  Przedstawiciele gminy Wądroże Wielkie z Wizytą u LGD Gorce-Pieniny  - 8
  Przedstawiciele gminy Wądroże Wielkie z Wizytą u LGD Gorce-Pieniny  - 9
  Przedstawiciele gminy Wądroże Wielkie z Wizytą u LGD Gorce-Pieniny  - 10
  Przedstawiciele gminy Wądroże Wielkie z Wizytą u LGD Gorce-Pieniny  - 11
  Przedstawiciele gminy Wądroże Wielkie z Wizytą u LGD Gorce-Pieniny  - 12
  Przedstawiciele gminy Wądroże Wielkie z Wizytą u LGD Gorce-Pieniny  - 13
  Przedstawiciele gminy Wądroże Wielkie z Wizytą u LGD Gorce-Pieniny  - 14
  Przedstawiciele gminy Wądroże Wielkie z Wizytą u LGD Gorce-Pieniny  - 15
  Przedstawiciele gminy Wądroże Wielkie z Wizytą u LGD Gorce-Pieniny  - 16
  Przedstawiciele gminy Wądroże Wielkie z Wizytą u LGD Gorce-Pieniny  - 17
  Przedstawiciele gminy Wądroże Wielkie z Wizytą u LGD Gorce-Pieniny  - 18


  Prezentacja filmowa Gminy Wądroże Wielkie

  Oferta investycyjna


  ilość odwiedzin: 4092142, dzisiaj: 2610

  Urząd Gminy Wądroże Wielkie

  Wądroże Wielkie 64
  59-430 Wądroże Wielkie

  tel.: +48 (76) 887 43 23
  fax: +48 (76) 887 43 25

  e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl

  Urząd Gminy czynny jest
  poniedziałek 07:00-17:00
  wtorek - piątek 07:30-15:00

  NIP Urząd Gminy Wądroże Wielkie:  695-10-01-309
  REGON Urząd Gminy Wądroże Wielkie: 000548436

  NIP Gminy Wądroże Wielkie:  695-14-00-825
  REGON Gminy Wądroże Wielkie:  390647430

  Numery rachunku bankowego
  Bank Spółdzielczy w Jaworze

  83 8647 1020 0215 0840 2000 0001  
  Projekt dofinansowany ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.