Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychOferta Koloni letnich 2015

Wypoczynek letni dla dzieci rolników, uprawnionych do  świadczeń  KRUS w 2015 dofinansowanych z Funduszu  Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

- Termin wypoczynku: 10.08-23.08.2015 r.

- Wiek uczestników: 7-16 lat (rocznik od 1999 do 2008)

- Liczba miejsc: 45

- Miejsce wypoczynku: Ośrodek Wczasowo-Kolonijny „SAWA”, ul. Wczasowa 6, 82-103 Stegna


Dopłata lub jakiekolwiek dofinansowanie na jednego uczestnika ze strony rodzica 500,00 zł.

Organizator wypoczynku zapewnia:

Całodobowe wyżywienie, smaczne posiłki i miłą obsługę,Zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym,                      

Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (kierownicy, wychowawcy),

Opiekę medyczną,

Ubezpieczenie od następstw niebezpiecznych wypadków,

Atrakcyjny program zajęć kulturalno – oświatowych i wycieczek krajoznawczo - turystycznych,

Transport (autobus/pociąg)

 

Koordynator rekrutujący uczestników wypoczynku zobowiązany jest do:

zabrania kompletu wypełnionych kart uczestnika (wzór w załączeniu) oraz aktualnych legitymacji szkolnych (w przypadku podróży pociągiem)na zbiórce w dniu wyjazdu grupy na wypoczynek oraz przekazanie ich w ręce wychowawców/ kierownika; 

 

dokładnego sprawdzenia zaświadczeń KRUS (zaświadczenia powinny zawierać informacje: „Podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie/ ustawowo/ od - do);

 

Przekazanie za pomocą osoby odpowiedzialnej za organizowanie grupy w terenie, oryginałów (odcinki rent/ kopie zaświadczeń KRUS nie są uznawane przez Organizatora) zaświadczeń KRUS wystawionych przez placówkę terenową/regionalną z informacją o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników (w pełnym zakresie) co najmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych uczestnika;

 

w przypadku, gdy rodzic posiada nazwisko inne niż nazwisko dziecka, koordynatorzy powinni otrzymać od rodziców/opiekunów pismo wyjaśniające i załączyć do zaświadczenia (prawni opiekunowie muszą dostarczyć ponadto kopie decyzji sądowej o sprawowaniu opieki nad danym dzieckiem);

 

wpłaty najlepiej zbiorcze należy dokonać na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia turnusu na konto:

 


Bank BGŻ nr rachunku 44 2030 0045 1110 0000 0012 0660

Komplet dokumentów prosimy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników w Legnicy,

ul. Okrzei 12, 59-220 Legnica

Tel. : 76 877-45-35


Prezentacja filmowa Gminy Wądroże Wielkie

Oferta investycyjna


ilość odwiedzin: 4087816, dzisiaj: 1380

Urząd Gminy Wądroże Wielkie

Wądroże Wielkie 64
59-430 Wądroże Wielkie

tel.: +48 (76) 887 43 23
fax: +48 (76) 887 43 25

e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl

Urząd Gminy czynny jest
poniedziałek 07:00-17:00
wtorek - piątek 07:30-15:00

NIP Urząd Gminy Wądroże Wielkie:  695-10-01-309
REGON Urząd Gminy Wądroże Wielkie: 000548436

NIP Gminy Wądroże Wielkie:  695-14-00-825
REGON Gminy Wądroże Wielkie:  390647430

Numery rachunku bankowego
Bank Spółdzielczy w Jaworze

83 8647 1020 0215 0840 2000 0001  
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.