Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychNowe zasady wycinki drzew

Od dnia 17 czerwca 2017r.  obowiązują nowe przepisy dotyczące wycinki drzew.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017r. o zmianie  ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2017r.,poz.1074), właściciel nieruchomości, który będzie chciał dokonać na niej wycinki drzew, obowiązany jest dokonać zgłoszenia do wójta gminy zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

 • 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
 • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
 • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Od daty przyjęcia zgłoszenia Urząd Gminy w Wądrożu Wielkim, w terminie 21 dni, przeprowadzone oględziny drzewa przeznaczonego do usunięcia. Z oględzin sporządzony zostanie protokół, którego zapis utraci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia. Następnie wciągu 14 dni dokonana zostanie weryfikacja sprawy. Jeśli Wójt Gminy nie zgłosi zastrzeżeń (tzw. milcząca zgoda) wówczas będzie możliwość dokonania wycinki drzew (w przypadku nieusunięcia drzew w terminie 6 miesięcy, konieczne będzie ponowne dokonanie zgłoszenia).

Nie zmieniły się przepisy dotyczące usuwania drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. W takim przypadku nie jest wymagane uzyskanie stosownego zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

 

  Nowe zasady wycinki drzew  - 1


  Prezentacja filmowa Gminy Wądroże Wielkie

  Oferta investycyjna

  16.10.2018
  kalendarz imprez
  brak wydarzeń

  ilość odwiedzin: 1718457, dzisiaj: 1868

  Urząd Gminy w Wądrożu Wielkim

  Wądroże Wielkie 64
  59-430 Wądroże Wielkie

  tel.: +48 (76) 887 43 23
  fax: +48 (76) 887 43 25

  e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl

  Urząd Gminy czynny jest
  poniedziałek - piątek 07:30-15:30

  Kasa Urzędu czynna jest
  poniedziałek - piątek 07:30-14:30

  NIP Urząd Gminy Wądroże Wielkie:  695-10-01-309
  REGON Urząd Gminy Wądroże Wielkie: 000548436

  NIP Gminy Wądroże Wielkie:  695-14-00-825
  REGON Gminy Wądroże Wielkie:  390647430

  Numery rachunku bankowego
  Bank Pocztowy S.A.

  91 1320 1999 2336 6129 2000 0002 
  Projekt dofinansowany ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.