Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychUlga inwestycyjna w podatku rolnym

Wymagane dokumenty:

Pisemny wniosek podatnika o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku (do pobrania).

Wymagane dokumenty:
- zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi odpisami, stwierdzającymi wysokość tych wydatków.
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (do pobrania),
- oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej,
- protokół odbioru budynku inwentarskiego lub obiektu służącego ochronie środowiska, urządzeń melioracyjnych,
- inne dokumenty mogące stanowić dowód w sprawie.

Opłaty:

Nie podlega opłacie.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy

Sprawę załatwia:

 Anna Kąkol Inspektor ds. wymiaru podatków

Termin załatwienia:

Bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w ciągu miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

Art. 13 i 13d  ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz.1381 z późn. zm.)

Uwagi:

Ulga inwestycyjna przyznawana jest decyzją wydaną na wniosek podatnika po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

Sporządziła: Anna Kąkol Inspektor ds. wymiaru podatków


Prezentacja filmowa Gminy Wądroże Wielkie

Oferta investycyjna


ilość odwiedzin: 4446614, dzisiaj: 1885

Urząd Gminy Wądroże Wielkie

Wądroże Wielkie 64
59-430 Wądroże Wielkie

tel.: +48 (76) 887 43 23
fax: +48 (76) 887 43 25

e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl

Urząd Gminy czynny jest
poniedziałek 07:00-17:00
wtorek - piątek 07:30-15:00

NIP Urząd Gminy Wądroże Wielkie:  695-10-01-309
REGON Urząd Gminy Wądroże Wielkie: 000548436

NIP Gminy Wądroże Wielkie:  695-14-00-825
REGON Gminy Wądroże Wielkie:  390647430

Numery rachunku bankowego
Bank Spółdzielczy w Jaworze

83 8647 1020 0215 0840 2000 0001  
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.