Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychZwolnienia i ulgi w podatku rolnym

Wymagane dokumenty:

Pisemny wniosek podatnika o udzielenie zwolnienia i ulgi w podatku.

Wymagane dokumenty:
- akt notarialny,
- formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis z 3 ostatnich lat.

Opłaty:

Nie podlega opłacie.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy

Sprawę załatwia:

 Anna Kąkol Inspektor ds. wymiaru podatków

Termin załatwienia:

Bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w ciągu miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

Art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz.1381 z późn. zm.)

Uwagi:

1. Okres zwolnienia wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży/kupna gruntów lub prawa wieczystego użytkowania, ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie w drodze umów.
2. Po upływie okresu zwolnienia, stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegająca na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75 % i w drugim roku o 50 %.
3. Zwolnienie w podatku stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek

Sporządziła: Anna Kąkol Inspektor ds. wymiaru podatków


Prezentacja filmowa Gminy Wądroże Wielkie

Oferta investycyjna


ilość odwiedzin: 4446544, dzisiaj: 1815

Urząd Gminy Wądroże Wielkie

Wądroże Wielkie 64
59-430 Wądroże Wielkie

tel.: +48 (76) 887 43 23
fax: +48 (76) 887 43 25

e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl

Urząd Gminy czynny jest
poniedziałek 07:00-17:00
wtorek - piątek 07:30-15:00

NIP Urząd Gminy Wądroże Wielkie:  695-10-01-309
REGON Urząd Gminy Wądroże Wielkie: 000548436

NIP Gminy Wądroże Wielkie:  695-14-00-825
REGON Gminy Wądroże Wielkie:  390647430

Numery rachunku bankowego
Bank Spółdzielczy w Jaworze

83 8647 1020 0215 0840 2000 0001  
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.