Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychZaświadczenie o niezaleganiu w podatkach i opłatach

Wymagane dokumenty:

Pisemny wniosek zainteresowanego.

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 21 zł. Opłatę uiszcza się w kasie tut. Urzędu Gminy lub w banku na rachunek Urzędu Gminy Wądroże Wielkie.


Kasa Urzędu czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 – 14.30.

Konto Gminy Wądroże Wielkie nr 91 1320 1999 2336 6129 2000 0002

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy lub Referat Finansowy, Planowania i Budżetu.

Sprawę załatwia:

 Bogusława Garbera Inspektor ds. księgowości podatkowej

Termin załatwienia:

7 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania postanowienia w sprawie odmowy wydania zaświadczenia wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia zażalenia w ciągu 7 dni od dnia doręczenia postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Wójta Gminy Wądroże Wielkie.

Podstawa prawna:

Art. 306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.613 z późn. zm.).

Uwagi:

Wniosek powinien zawierać numer identyfikacji podatkowej NIP/PESEL osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia oraz datę urodzenia wnioskodawcy.

Sporządziła: Anna Kąkol Inspektor ds. wymiaru podatków


Prezentacja filmowa Gminy Wądroże Wielkie

Oferta investycyjna


ilość odwiedzin: 4434571, dzisiaj: 2025

Urząd Gminy Wądroże Wielkie

Wądroże Wielkie 64
59-430 Wądroże Wielkie

tel.: +48 (76) 887 43 23
fax: +48 (76) 887 43 25

e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl

Urząd Gminy czynny jest
poniedziałek 07:00-17:00
wtorek - piątek 07:30-15:00

NIP Urząd Gminy Wądroże Wielkie:  695-10-01-309
REGON Urząd Gminy Wądroże Wielkie: 000548436

NIP Gminy Wądroże Wielkie:  695-14-00-825
REGON Gminy Wądroże Wielkie:  390647430

Numery rachunku bankowego
Bank Spółdzielczy w Jaworze

83 8647 1020 0215 0840 2000 0001  
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.