Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychPodatek rolny od osób fizycznych

Wymagane dokumenty:

Indywidualne informacje podatkowe składane przez osoby fizyczne w celu ustalenia zobowiązania podatkowego. Na podstawie złożonego formularza wydawana jest decyzja ustalająca podatek rolny.

Wymagane dokumenty:
• dokument potwierdzający powstanie obowiązku podatkowego, np. akt notarialny.
• formularz “Informacji w sprawie podatku rolnego” – (do pobrania)

Opłaty:

Nie podlega opłacie

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy

Sprawę załatwia:

 Anna Kąkol Inspektor ds. wymiaru podatków

Termin załatwienia:

Bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w ciągu miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Wójta Gminy Wądroże Wielkie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późń. zm.), art.21 § 1 pkt 2, art.139 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.613 z późń. zm).

Uwagi:

Podatnik zobowiązany jest do złożenia informacji w sprawie podatku rolnego w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub w przypadku zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku rolnego.

Sporządziła: Anna Kąkol Inspektor ds. wymiaru podatków


Prezentacja filmowa Gminy Wądroże Wielkie

Oferta investycyjna


ilość odwiedzin: 4446571, dzisiaj: 1842

Urząd Gminy Wądroże Wielkie

Wądroże Wielkie 64
59-430 Wądroże Wielkie

tel.: +48 (76) 887 43 23
fax: +48 (76) 887 43 25

e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl

Urząd Gminy czynny jest
poniedziałek 07:00-17:00
wtorek - piątek 07:30-15:00

NIP Urząd Gminy Wądroże Wielkie:  695-10-01-309
REGON Urząd Gminy Wądroże Wielkie: 000548436

NIP Gminy Wądroże Wielkie:  695-14-00-825
REGON Gminy Wądroże Wielkie:  390647430

Numery rachunku bankowego
Bank Spółdzielczy w Jaworze

83 8647 1020 0215 0840 2000 0001  
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.