Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychUmorzenie zaległości podatku/opłaty

Wymagane dokumenty:

Uzasadniony wniosek o umorzenie podatku/opłaty, podpisany osobiście lub przez pełnomocnika wraz z załącznikami.

Załączniki do wniosku:

- oświadczenie o sytuacji materialnej (do pobrania),

- zaświadczenie o wynagrodzeniu lub pobieraniu emerytury, renty podatnika i osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub kserokopia ostatniego odcinka renty/emerytury

-  potwierdzenie z Powiatowego Urzędu Pracy statusu osoby bezrobotnej,

- udokumentowane ponoszone wydatki (do wglądu rachunki np. za gaz, energię elektryczną, koszty leczenia i inne),

- zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej (np. GOPS),

- w przypadku gdy wniosek składa podatnik będący przedsiębiorcą - wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis jakie otrzymał w ciągu 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy. Jeśli z pomocy de minimis nie korzystał – złożyć oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy publicznej,

-  kopia deklaracji podatkowych opatrzonych datownikiem Urzędu Skarbowego (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą) lub zaświadczenie z US o wysokości przychodu,

- zaświadczenie lub inny dokument o stanie zdrowia w przypadku choroby w rodzinie,

- inne dokumenty na żądanie organu podatkowego w toku prowadzonego postępowania podatkowego.

Opłaty:

Nie podlega opłacie

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy

Sprawę załatwia:

 Anna Kąkol Inspektor ds. wymiaru podatków

Termin załatwienia:

30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem załączników, a w sprawach wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego – 2 miesiące.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

Art. 67a i art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.613 z późn. zm.).

Uwagi:

 Wniosek o umorzenie zaległości podatku lub opłaty za odpady składa się po terminie płatności podatku lub opłaty.

SporządziłaAnna Kąkol Inspektor ds. wymiaru podatków


Prezentacja filmowa Gminy Wądroże Wielkie

Oferta investycyjna

20.04.2019
kalendarz imprez
brak wydarzeń

ilość odwiedzin: 2244205, dzisiaj: 1459

Urząd Gminy Wądroże Wielkie

Wądroże Wielkie 64
59-430 Wądroże Wielkie

tel.: +48 (76) 887 43 23
fax: +48 (76) 887 43 25

e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl

Urząd Gminy czynny jest
poniedziałek 07:00-17:00
wtorek - piątek 07:30-15:00

NIP Urząd Gminy Wądroże Wielkie:  695-10-01-309
REGON Urząd Gminy Wądroże Wielkie: 000548436

NIP Gminy Wądroże Wielkie:  695-14-00-825
REGON Gminy Wądroże Wielkie:  390647430

Numery rachunku bankowego
Bank Spółdzielczy w Jaworze

83 8647 1020 0215 0840 2000 0001  
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.