Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychKonkurs Plastyczny Wakacje Moich Marzeń

REGULAMIN  KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,Wakacje moich marzeń"

 

Tematyka konkursu:

Pokazanie w sposób plastyczny pożądanych przez Uczestników form wakacyjnego

wypoczynku.

 

ORGANIZATOR

Jaworski Ośrodek Kultury

 

UCZESTNICY

- dzieci w wieku 6- 10 lat

 

KONKURS PLASTYCZNY

TECHNIKA WYKONANIA

dowolna

 

CELE KONKURSU

- poznanie gustów i potrzeb w zakresie spędzania wolnego czasu w okresie wakacji

- popularyzacja wiedzy o rodzajach aktywnego wypoczynku

- zainteresowanie Rodziców i Opiekunów potrzebami dzieci

- pobudzenie aktywnego uczestnictwa w kulturze

- prezentowanie możliwości twórczych

- rozwój stosowanych technik plastycznych

- kształtowanie celów rozwojowych

 

TERMINY

Prace należy dostarczać do dnia 14 sierpnia 2015 r. na adres siedziby Europejskiego Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa w Jaworze, ul. Parkowa 5, Jaworskiego Ośrodka Kultury, Rynek 5. W dniu 17 sierpnia 2015 r. zostanie powołane trzy osobowe jury, które wyodrębni zwycięskie prace. Laureaci oraz uczestnicy konkursu zostaną zaproszeni na uroczyste podsumowanie w dniu 20 sierpnia 2015 r. w siedzibie ECMEN, godz. 13.00 Prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

- Każdy z uczestników konkursu może przedstawić do oceny jedną pracę

- Prace mogą być opatrzone tytułem

- Format prac A4 lub A3

- Prace mogą być wykonane dowolną techniką w płaszczyźnie

- Do oceny konkursowej nie zostaną dopuszczone prace, które będą niezgodne z tematyką konkursu.

- Każda praca powinna być opisana czytelnie na odwrocie następującymi danymi (imię i nazwisko, wiek autora, dokładny adres kontaktowy zgłaszającego, telefon kontaktowy do autora).

- Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

- Laureaci otrzymają nagrody, pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy.

 

PRAWA ORGANIZATORA

Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji.

 

Kontakt w sprawie konkursu

JOK 76 870 28 78; ECMEN 76 870 71 41


  Prezentacja filmowa Gminy Wądroże Wielkie

  Oferta investycyjna


  ilość odwiedzin: 4092189, dzisiaj: 2657

  Urząd Gminy Wądroże Wielkie

  Wądroże Wielkie 64
  59-430 Wądroże Wielkie

  tel.: +48 (76) 887 43 23
  fax: +48 (76) 887 43 25

  e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl

  Urząd Gminy czynny jest
  poniedziałek 07:00-17:00
  wtorek - piątek 07:30-15:00

  NIP Urząd Gminy Wądroże Wielkie:  695-10-01-309
  REGON Urząd Gminy Wądroże Wielkie: 000548436

  NIP Gminy Wądroże Wielkie:  695-14-00-825
  REGON Gminy Wądroże Wielkie:  390647430

  Numery rachunku bankowego
  Bank Spółdzielczy w Jaworze

  83 8647 1020 0215 0840 2000 0001  
  Projekt dofinansowany ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.