Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychInformacja o środkach finansowych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

Uchwałą Nr XXXVI/230/17 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia z 29 grudnia 2017 r. zaplanowano wydatki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych, udzielanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 450) w kwocie 25.000 zł. Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 do składania ofert. Dotacje udzielane będą do chwili wyczepania zaplanowanych środków.

 

Małgorzata Dygudaj

Skarbnik Gminy

  Informacja o środkach finansowych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018  - 1


  Prezentacja filmowa Gminy Wądroże Wielkie

  Oferta investycyjna

  24.03.2019
  kalendarz imprez
  brak wydarzeń

  ilość odwiedzin: 2163193, dzisiaj: 314

  Urząd Gminy Wądroże Wielkie

  Wądroże Wielkie 64
  59-430 Wądroże Wielkie

  tel.: +48 (76) 887 43 23
  fax: +48 (76) 887 43 25

  e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl

  Urząd Gminy czynny jest
  poniedziałek 07:00-17:00
  wtorek - piątek 07:30-15:00

  NIP Urząd Gminy Wądroże Wielkie:  695-10-01-309
  REGON Urząd Gminy Wądroże Wielkie: 000548436

  NIP Gminy Wądroże Wielkie:  695-14-00-825
  REGON Gminy Wądroże Wielkie:  390647430

  Numery rachunku bankowego
  Bank Spółdzielczy w Jaworze

  83 8647 1020 0215 0840 2000 0001  
  Projekt dofinansowany ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.