Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychInformacja dla rolników

2 lipca 2019 r. Państwowy Instytut Badawczy w Puławach ogłosił zagrożenie suszą na terenie gminy Wądroże Wielkie  i obejmuję on grunty kategorii I, których na terenie gminy  jest 149,49 ha i są  to :

 • piasek luźny - pl
 • piasek luźny pylasty - plp
 • piasek słabo gliniasty - ps
 • piasek słabo gliniasty pylasty - psp

i odpowiadają  one klasie gruntu V i VI.

W związku z powyższym od dnia 04.07.2019 r. do  dnia 12.07.2019 r w godzinach 7:30-15:00 w Urzędzie Gminy Wądroże Wielkie  pok. 10 od producentów rolnych będą przyjmowane wnioski o oszacowanie szkód.

MAPA KATEGORII GLEB OGÓLNODOSTĘPNA NA STRONIE: http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

ZAGROŻENIE SUSZĄ NA POZIOMIE GMINY WĄDROŻE WIELKIE: http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/0205062/

Szacowane mogą być uprawy: zboża ozime, zboża jare, rzepak i rzepik, krzewy owocowe.

W załączeniu linki do pobrania dokumentów:

Wyjaśnienia dotyczące kategorii gleb

Zróżnicowanie przestrzenne pokrywy glebowej w Polsce według kategorii podatności gleb na suszę:

Kategoria I - Bardzo podatna na suszę(WOD < 127,5 mm), gatunek gleby: piasek luźny - pl
piasek luźny pylasty - plp
piasek słabo gliniasty - ps
piasek słabo gliniasty pylasty - psp
Kategoria II- Podatna na suszę (WOD 127,5 - 169,9 mm), gatunek gleby: piasek gliniasty lekki - pgl
piasek gliniasty lekki pylasty - pglp
piasek gliniasty mocny - pgm
piasek gliniasty mocny pylasty - pgmp
Kategoria IIIŚrednio podatna na suszę (WOD 170 - 202,5 mm), gatunek gleby: glina lekka - gl
glina lekka pylasta - glp
pył gliniasty - płg
pył zwykły - płz
pył piaszczysty - płp
Kategoria IVMało podatna na suszę(WOD > 202,5 mm), gatunek gleby: glina średnia - gs
glina średnia pylasta - gsp
glina ciężka - gc
glina ciężka pylasta - gcp
pył ilasty - płi
ił - i
ił pylasty - ip
 

 

Dariusz Styczeń
Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej, mienia komunalnego i rolnictwa

  Informacja dla rolników  - 1


  Prezentacja filmowa Gminy Wądroże Wielkie

  Oferta investycyjna


  ilość odwiedzin: 2910059, dzisiaj: 3719

  Urząd Gminy Wądroże Wielkie

  Wądroże Wielkie 64
  59-430 Wądroże Wielkie

  tel.: +48 (76) 887 43 23
  fax: +48 (76) 887 43 25

  e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl

  Urząd Gminy czynny jest
  poniedziałek 07:00-17:00
  wtorek - piątek 07:30-15:00

  NIP Urząd Gminy Wądroże Wielkie:  695-10-01-309
  REGON Urząd Gminy Wądroże Wielkie: 000548436

  NIP Gminy Wądroże Wielkie:  695-14-00-825
  REGON Gminy Wądroże Wielkie:  390647430

  Numery rachunku bankowego
  Bank Spółdzielczy w Jaworze

  83 8647 1020 0215 0840 2000 0001  
  Projekt dofinansowany ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.