Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychIII rata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Uprzejmie przypominamy, że do dnia 30 września 2018 r. należy uiścić III ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2018 wydanych przez Wójta Gminy Wądroże Wielkie.

Należność można uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu lub na konto Urzędu: 83 8647 1020 0215 0840 2000 0001 z adnotacją o opłacie za III ratę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu z zaznaczeniem jego rodzaju.

Na podstawie art.18 ust. 12 b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2016.487 t.j), w przypadku niedokonania opłaty w ustawowej wysokości i w terminie  do dnia 30 września 2018 roku przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

Natomiast niedokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wyżej wskazanym terminie spowoduje  wygaśnięcie zezwoleń.

Justyna Siwak
Pomoc administracyjna

  III rata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu  - 1


  Prezentacja filmowa Gminy Wądroże Wielkie

  Oferta investycyjna

  21.03.2019
  kalendarz imprez
  brak wydarzeń

  ilość odwiedzin: 2153838, dzisiaj: 994

  Urząd Gminy Wądroże Wielkie

  Wądroże Wielkie 64
  59-430 Wądroże Wielkie

  tel.: +48 (76) 887 43 23
  fax: +48 (76) 887 43 25

  e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl

  Urząd Gminy czynny jest
  poniedziałek 07:00-17:00
  wtorek - piątek 07:30-15:00

  NIP Urząd Gminy Wądroże Wielkie:  695-10-01-309
  REGON Urząd Gminy Wądroże Wielkie: 000548436

  NIP Gminy Wądroże Wielkie:  695-14-00-825
  REGON Gminy Wądroże Wielkie:  390647430

  Numery rachunku bankowego
  Bank Spółdzielczy w Jaworze

  83 8647 1020 0215 0840 2000 0001  
  Projekt dofinansowany ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.