Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychDane teleadresowe

Urząd Gminy Wądroże Wielkie

Wądroże Wielkie 64
59-430 Wądroże Wielkie
tel.: +48 (76) 887 43 23
fax: +48 (76) 887 43 25
e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl

Godziny pracy Urzędu:

Poniedziałek: 7:00 - 17:00
Wtorek - Piątek 7:30 - 15:00

Kasa Urzędu:

Kasa w Urzędzie Gminy została zlikwidowana, płatności przyjmowane są tylko kartą płatniczą.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów:

Poniedziałek 15:00 - 17:00
(II piętro, pok. nr 17)

Nieodpłatna pomoc prawna:

w każdy poniedziałek od godz. 15.00 do godz. 19.00

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów:

Poniedziałek 14:00 - 16:00
(II piętro, pok. nr 14)

Konto bankowe (obowiązuje od 01.07.2018)

Bank Spółdzielczy w Mściwojowie
83 8647 1020 0215 0840 2000 0001

Na podane konto można dokonywać wpłat z następujących tytułów:

 • podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych;
 • czynsze: najem, dzierżawa;
 • opłaty: skarbowa, za zajęcie pasa drogowego, eksploatacyjna;
 • wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
 • wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste;
 • grzywny i inne kary pieniężne;
 • wynajem świetlic;
 • należność ze sprzedaży gruntów i użytków rolnych;
 • należność ze sprzedaży nieruchomości;
 • inne dochody gminy: za udział w budowie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) nastąpiła zmiana rachunku bankowego za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłaty należy wpłacać na konto Gminy Wądroże Wielkie o numerze:                        

20 8647 0007 0215 0840 2000 0018

Terminy płatności opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi:

 • do dnia 15 - go miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy opłata (np. za m-c styczeń do dnia 15.02.)

Wpłaty pozostałych należności należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy.

   Dane teleadresowe - 1


  Prezentacja filmowa Gminy Wądroże Wielkie

  Oferta investycyjna


  ilość odwiedzin: 4283768, dzisiaj: 530

  Urząd Gminy Wądroże Wielkie

  Wądroże Wielkie 64
  59-430 Wądroże Wielkie

  tel.: +48 (76) 887 43 23
  fax: +48 (76) 887 43 25

  e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl

  Urząd Gminy czynny jest
  poniedziałek 07:00-17:00
  wtorek - piątek 07:30-15:00

  NIP Urząd Gminy Wądroże Wielkie:  695-10-01-309
  REGON Urząd Gminy Wądroże Wielkie: 000548436

  NIP Gminy Wądroże Wielkie:  695-14-00-825
  REGON Gminy Wądroże Wielkie:  390647430

  Numery rachunku bankowego
  Bank Spółdzielczy w Jaworze

  83 8647 1020 0215 0840 2000 0001  
  Projekt dofinansowany ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.