Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychDane teleadresowe

Urząd Gminy w Wądrożu Wielkim

Wądroże Wielkie 64
59-430 Wądroże Wielkie
tel.: +48 (76) 887 43 23
fax: +48 (76) 887 43 25
e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl

Godziny pracy Urzędu:

Poniedziałek: 7:00 - 17:00
Wtorek - Piątek 7:30 - 15:00

Kasa Urzędu otwarta:

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 13:00
(I piętro, pok. nr 4)

Wójt Gminy przyjmuje interesantów:

Poniedziałek 15:00 - 17:00
(II piętro, pok. nr 17)

Radca prawny:

Udziela informacji w indywidualnych sprawach, w każdą ostatnią środę miesiąca od godz. 13.00 do godz. 14.00

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów:

Czwartki 12.00 - 14.00
(II piętro, pok. nr 14)

Konto bankowe (obowiązuje od 01.05.2012)

Bank Pocztowy S.A.
91 1320 1999 2336 6129 2000 0002

Na podane konto można dokonywać wpłat z następujących tytułów:

  • podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych;
  • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • czynsze: najem, dzierżawa;
  • opłaty: skarbowa, za zajęcie pasa drogowego, eksploatacyjna;
  • wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
  • wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste;
  • grzywny i inne kary pieniężne;
  • wynajem świetlic;
  • należność ze sprzedaży gruntów i użytków rolnych;
  • należność ze sprzedaży nieruchomości;
  • inne dochody gminy: za udział w budowie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Terminy płatności opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi:

  • do dnia 15 - go miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy opłata (np. za m-c styczeń do dnia 15.02.)
      Dane teleadresowe - 1


    Prezentacja filmowa Gminy Wądroże Wielkie

    Oferta investycyjna

    22.06.2018
    kalendarz imprez
    brak wydarzeń

    ilość odwiedzin: 1445667, dzisiaj: 1645

    Urząd Gminy w Wądrożu Wielkim

    Wądroże Wielkie 64
    59-430 Wądroże Wielkie

    tel.: +48 (76) 887 43 23
    fax: +48 (76) 887 43 25

    e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl

    Urząd Gminy czynny jest
    poniedziałek - piątek 07:30-15:30

    Kasa Urzędu czynna jest
    poniedziałek - piątek 07:30-14:30

    NIP Urząd Gminy Wądroże Wielkie:  695-10-01-309
    REGON Urząd Gminy Wądroże Wielkie: 000548436

    NIP Gminy Wądroże Wielkie:  695-14-00-825
    REGON Gminy Wądroże Wielkie:  390647430

    Numery rachunku bankowego
    Bank Pocztowy S.A.

    91 1320 1999 2336 6129 2000 0002 
    Projekt dofinansowany ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.